Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Data aktu prawnego: 2006-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-12-26

  z wyjątkiem art. 38, 39 i 44–50, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 328
 • M.P. 2022 r. poz. 1237 -  Uchwała nr 251 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022–2026”
 • M.P. 2022 r. poz. 1198 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Litwa–Polska 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1197 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Czechy–Polska 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1196 -  Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Strategia Demograficzna 2040”
 • M.P. 2022 r. poz. 1195 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Niemcy/Meklemburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia–Polska 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1125 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Polska–Słowacja 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1118 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”
 • M.P. 2022 r. poz. 1115 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. o przyjęciu przez Komisję Europejską programu współpracy ESPON 2030
 • M.P. 2022 r. poz. 1110 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
 • M.P. 2022 r. poz. 1105 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1102 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”
 • M.P. 2022 r. poz. 1099 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 listopada 2022 r. o przyjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”
 • M.P. 2022 r. poz. 1079 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1078 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Polska–Niemcy/Saksonia 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 1013 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2022 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2022 r. poz. 997 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Europa 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 994 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg Interact 2021–2027
 • M.P. 2022 r. poz. 926 -  Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii produktywności 2030”
 • M.P. 2022 r. poz. 925 -  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2022 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024”
 • M.P. 2022 r. poz. 867 -  Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024”
 • Brak niezrealizowanych upoważnień