Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1394

Data ogłoszenia: 2023-07-21

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

 • Data aktu prawnego: 2023-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-07-22

  z wyjątkiem:
  1) art. 8 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 23a–23d, art. 23e ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3–5, art. 23g–23i, art. 23j ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 3–6, art. 23k ust. 1 pkt 1 i ust. 2–6, art. 23l ust. 1 pkt 1 i ust. 2–5 i art. 23m–23p, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 (17 listopada 2023 r.);
  2) art. 8 pkt 2 w zakresie art. 23e ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23j ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 23k ust. 1 pkt 2 i art. 23l ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 (27 grudnia 2023 r., z tym że dzień powszechnego udostępnienia usług, o których mowa w tych przepisach, określa się na 10 stycznia 2024 r.);
  3) art. 8 pkt 2 w zakresie art. 23f, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 (17 listopada 2023 r.);
  4) art. 2 pkt 8 i art. 18, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 22 (art. 22 ust. 1 - 1 czerwca 2024 r. - M.P. 2024 r. poz. 369);
  5) art. 2 pkt 6 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 23 (art. 23 ust. 1 - 1 stycznia 2024 r. - M.P. 2023 r. poz. 1463);
  6) art. 13, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 19 ustawy zmienianej w art. 13;
  7) art. 2 pkt 5 i art. 20 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;
  8) art. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2‒4, 9 i 10, art. 14‒16 i art. 20 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  9) art. 1, art. 3, art. 5–7, art. 9, art. 10 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.;
  10) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 4
 • M.P. 2024 r. poz. 369 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)
 • M.P. 2023 r. poz. 1463 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 80cba ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • M.P. 2023 r. poz. 1371 -  Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących niektórych usług związanych z zastrzeganiem numeru PESEL
 • M.P. 2023 r. poz. 1194 -  Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień