Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich

 • Data aktu prawnego: 2008-09-04
 • Data wejścia w życie aktu: 2008-10-08

  z tym że art. 18 i art. 31 ust. 1 weszły w życie z dniem 24 grudnia 2008 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 17
 • Dz.U. 2024 r. poz. 845 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1869 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego upoważnionego inspektora (DAO)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 941 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich
 • Dz.U. 2023 r. poz. 331 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1139 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1328 -  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach
 • Dz.U. 2011 r. Nr 93 poz. 539 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich
 • Dz.U. 2010 r. Nr 217 poz. 1431 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów
 • Dz.U. 2010 r. Nr 163 poz. 1096 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego
 • Dz.U. 2010 r. Nr 137 poz. 915 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów
 • Dz.U. 2009 r. Nr 102 poz. 843 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu
 • Dz.U. 2009 r. Nr 39 poz. 315 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony
 • Dz.U. 2009 r. Nr 39 poz. 314 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku
 • Dz.U. 2009 r. Nr 34 poz. 269 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego
 • Dz.U. 2009 r. Nr 34 poz. 268 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego
 • Dz.U. 2009 r. Nr 28 poz. 177 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)
 • Dz.U. 2009 r. Nr 28 poz. 176 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 37

  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania

  weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów, mając na uwadze:

  1) zapewnienie skuteczności weryfikacji i prób efektywności;

  2) (uchylony);

  3) postanowienia Kodeksu ISPS.

   

   

   

   

  [Szczegóły]