Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1463

Data ogłoszenia: 2023-07-31

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-05-26
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-08-31

  z wyjątkiem art. 8 pkt 9 lit. b, który wszdł w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r. oraz z wyjątkiem art. 4 pkt 1–3 i art. 8 pkt 1–6, pkt 7 lit. a tiret pierwsze i drugie, pkt 8 i 9 lit. a oraz pkt 10–19, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2019 r. poz. 1314 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2061 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2329 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 40 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 170 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 344 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 438 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 788 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 790 Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1351 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (art. 10)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień