Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1506

Data ogłoszenia: 2023-08-03

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-03

  z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1093 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 273 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1385 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2556 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 344 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 682 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 875 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 977 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1094 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 7)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień