Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1566

Data ogłoszenia: 2023-08-09

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

 • Data aktu prawnego: 2014-02-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2014-03-18
 • Data uchylenia:

  zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 261) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 tej ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r., jednak nie dłużej niż do dnia 11 marca 2026 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: rozporządzenie ministra
 • Podstawa prawna:

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień