Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2018 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych

  • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  • Dz.U. 2011 r. Nr 117 poz. 676 - Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2010 r. Nr 213 poz. 1395 - Ustawa z dnia 8 pażdziernika 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Eurppejskiej
  • Dz.U. 2002 r. Nr 216 poz. 1824 - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. ozmianie ustawy oporęczeniach igwarancjach udzielanych 0przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ozmianie niektórych ustaw
    Liczba aktów wykonawczych: 1
  • Dz.U. 2000 r. Nr 79 poz. 891 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych
  • Brak niezrealizowanych upoważnień