Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1586

Data ogłoszenia: 2023-08-10

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-08-11
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 538 Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (art. 7)
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2232 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (art. 5)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2447 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2267 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2666 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 66 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 904 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 984 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 998 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień