Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1598

Data ogłoszenia: 2023-08-11

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-06-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2026-02-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 3 pkt 1, 3 i pkt 5 w zakresie art. 299g § 2 i art. 299h § 2, art. 7 pkt 2 oraz art. 10, które weszły w życie z dniem 12 sierpnia 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 8, 9, 10 i 14 oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;
  3) art. 1 pkt 4 i 5, art. 4–6, art. 7 pkt 1 i 3, art. 9 i art. 18–21, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  4) art. 1 pkt 7 lit. e, pkt 13 lit. b w zakresie art. 106h ust. 2 i 4, pkt 24 w zakresie art. 106ni ust. 1–3 i 5–7 i pkt 30, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2026 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1666 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 8)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 694 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 9)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1691 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2651 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 120 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 615 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1542 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (art. 6 i art. 9)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1570 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1590 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (art. 4)
 • Dz.U. 2024 r. poz. 852 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień