Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1641

Data ogłoszenia: 2023-08-18

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-07-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-08-19

  z wyjątkiem art. 3 i art. 13, które wchodzą w życie z dneim 1 września 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1188 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 103 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 388 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 406 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1270 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 1)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień