Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1672

Data ogłoszenia: 2023-08-22

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-07-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-06

  z wyjątkiem:
  1) art. 13 pkt 3 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2023 r.;
  2) art. 13 pkt 12–15, 17 i 18, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;
  3) art. 1 pkt 7, art. 5, art. 20–22 i art. 37, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  4) art. 1 pkt 4, 5, 8–10 i pkt 11 w zakresie dodawanego art. 93c, art. 2–4, art. 7 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.;
  5) art. 13 pkt 8 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1669 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 12)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 2098 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (art. 14)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 672 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 301 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 498 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (art. 8)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1730 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (art. 16)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2306 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (art. 17)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2463 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (art. 18)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2597 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2666 Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (art. 19)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 103 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 15)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 462 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 742 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 13)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 900 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 10)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 930 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 984 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1093 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (art. 11)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1230 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1251 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 4)
 • Dz.U. 2024 r. poz. 123 - (art. 41) Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień