Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1703

Data ogłoszenia: 2023-08-25

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

 • Data aktu prawnego: 2023-07-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-25

  z wyjątkiem:
  1) art. 2 pkt 1, 6 i 13, art. 20–22 oraz art. 39, które weszły w życie z dniem 26 sierpnia 2023 r.;
  2) art. 23, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r.;
  3) art. 17, art. 18 oraz art. 27 ust. 3 pkt 1 i 5, które wchodzą w życie z dniem 26 marca 2024 r.;
  4) art. 27 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 26 września 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1648 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 34)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 57 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 35)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 913 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (art. 36)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień