Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1719

Data ogłoszenia: 2023-08-28

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

 • Data aktu prawnego: 2023-06-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-12
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2556 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 22)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 824 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 21)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1094 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 23)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień