Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1720

Data ogłoszenia: 2023-08-28

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-06-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-28

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 1 i 21–28 oraz art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
  2) art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, art. 7, art. 10, art. 11, art. 14 oraz art. 20, które weszły w życie z dniem 29 sierpnia 2023 r.;
  3) art. 4 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.;
  4) art. 5 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 lit. b, art. 8 pkt 9 i 10 oraz art. 9, które wchodzą w życie z dniem 12 września 2023 r.;
  5) art. 12 pkt 1–3, 4 lit. a i pkt 5–11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 295 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (art. 3)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 8 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 511 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1235 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 7)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1343 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2201 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (art. 1 pkt 29 i art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2464 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (art. 12)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2542 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 21 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (art. 9)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 191 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (art. 10)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 967 Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (art. 14)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1047 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1605 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 13)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1786 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (art. 8)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień