Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1762

Data ogłoszenia: 2023-08-31

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-08-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-10-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 4 pkt 2 i art. 46, które wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 3 lit. g, pkt 30, pkt 31 w zakresie dodawanych art. 38aa–38ac, art. 38ae i art. 38af, oraz art. 1 pkt 48 lit. a, pkt 98–106, pkt 113 lit. a w zakresie dodawanego pkt 1b i lit. d, pkt 121, a także art. 10 pkt 3, art. 16 i art. 32, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  3) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.;
  4) art. 1:
  a) pkt 31 w zakresie dodawanego art. 38ad,
  b) (uchylona),
  c) (uchylona),

  d) pkt 129 lit. l,
  e) pkt 130,
  f) pkt 131 lit. f w zakresie dodawanego ust. 7 pkt 3,
  g) pkt 134 w zakresie dodawanych art. 184k–184m
  – które wchodzą w życie z dniem 2 lipca 2024 r.;

  4a) art. 1 pkt 41 i pkt 53 lit. b w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, które wchodzą w życie z dniem 2 lipca 2025 r.;

  5) art. 1:
  a) pkt 63 lit. b i lit. c w zakresie dodawanego pkt 4a,
  b) pkt 69, 81 i 82,
  c) pkt 85, 87 i pkt 88 lit. a – w zakresie dodawanych w tych przepisach wyrazów „art. 70h ust. 3 pkt 6” i wyrazów „art. 83h ust. 3 pkt 6 i 7”,
  d) pkt 86 w zakresie, w jakim dotyczy wytwórcy, który uzyskał wsparcie, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1, albo wygrał aukcję na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
  e) pkt 90 lit. f tiret drugie w zakresie, w jakim dotyczy aukcji na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i wsparcia, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1,
  f) pkt 91 lit. b, d, f i g – w zakresie, w jakim dotyczą aukcji na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, i wsparcia, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1,
  g) pkt 92, 93, pkt 129 lit. h i pkt 131 lit. e – w zakresie, w jakim dotyczą wytwórcy, który uzyskał wsparcie, o którym mowa w art. 70g–70j ustawy zmienianej w art. 1, albo wygrał aukcję na wsparcie operacyjne, o której mowa w art. 83b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1
  – które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2024 r. poz. 859 - (art. 27) Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień