Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1834

Data ogłoszenia: 2023-09-08

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-08-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-23

  z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 3, art. 2, art. 5 pkt 2 i 4, art. 7 pkt 2 i 4 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1138 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (art. 1 i art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 1900 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2305 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (art. 9)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2448 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (art. 4)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2528 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2600 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (art. 10)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2632 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 81 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1136 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1280 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 3)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień