Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1859

Data ogłoszenia: 2023-09-13

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-07-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-28

  z wyjątkiem:
  1) art. 3, art. 13, art. 14, art. 16 i art. 19, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  2) art. 7 i art. 17, które weszły w życie z dniem 14 września 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1135 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa (art. 1)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2153 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 3)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2190 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2301 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 2)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 924 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 973 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 5)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1497 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (art. 7)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień