Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1890

Data ogłoszenia: 2023-09-15

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-07-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-10-16

  z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 24 oraz art. 7 pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 30 września 2023 r.;
  2) art. 1 pkt 21, art. 14 oraz art. 23, które weszły w życie z dniem 16 września 2023 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1792 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (art. 10)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1484 Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (art. 12)
  • Dz.U. 2021 r. poz. 1812 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2556 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 5)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2569 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 162 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 682 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 892 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (art. 14)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 977 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1094 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1173 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1336 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 9)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1478 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (art. 13)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1610 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień