Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1938

Data ogłoszenia: 2023-09-20

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-08-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-11-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 2 pkt 12 lit. c, który wszedł w życie z dniem 21 września 2023 r., z mocą od dnia 18 sierpnia 2023 r.;
  2) art. 4 pkt 11 lit. b, który wszedł w życie z dniem 21 września 2023 r.;
  3) art. 4 pkt 11 lit. a tiret drugie i czwarte oraz art. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.;
  4) art. 1 pkt 35 lit. d i pkt 41 lit. f, art. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2, 10, 15 i 16 oraz art. 4 pkt 11 lit. a tiret trzecie i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  5) art. 2 pkt 12 lit. d w zakresie art. 96a ust. 7ab, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.;
  6) art. 1 pkt 35 lit. a–c, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;
  7) art. 1 pkt 6 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2022 r. poz. 974 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2301 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 2)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2561 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 826 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (art. 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 901 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1284 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 5)
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2105 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2023 r. o sprostowaniu błędu

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień