Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1941

Data ogłoszenia: 2023-09-20

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej

 • Data aktu prawnego: 2023-07-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-10-05

  z wyjątkiem:
  1) art. 4 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 21 marca 2024 r.;
  2) art. 36 pkt 1–5, które wchodzą w życie z dniem 21 września 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 4 ust.3

  Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące przekazywania danych i informacji, a także szczegółowy sposób i tryb przekazywania określonych w ustawie danych i informacji, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji przekazywanych między ZUS, KRUS i podmiotami obowiązanymi a systemem CIE oraz potrzebę zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

  [Szczegóły]