Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 1972

Data ogłoszenia: 2023-09-25

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

 • Data aktu prawnego: 2023-08-17
 • Data wejścia w życie aktu: 2024-03-26

  z wyjątkiem:
  1) art. 90, art. 93, art. 104 i art. 105, które weszły w życie z dniem 26 września 2023 r., z mocą od dnia 22 czerwca 2023 r.;
  2) art. 89, art. 95 i art. 103, które weszły w życie z dniem 26 września 2023 r.;
  3) art. 92 pkt 3, pkt 5 lit. a i c oraz pkt 6 i art. 96, które weszły w życie z dniem 10 października 2023 r.;
  4) art. 87 i art. 106, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  5) art. 92 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 4 oraz pkt 5 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 16 marca 2025 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2024 r. poz. 941 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz rzeczników dyscyplinarnych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 674 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 2
 • art. 13 ust.4

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz czynności zawodowych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje, wymagany zakres umiejętności oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

  [Szczegóły]
 • art. 72 ust.8

  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zryczałtowane koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, uwzględniając koszty poniesione na wynagrodzenie członków Komisji orzekających w sprawie oraz koszty obsługi organizacyjnej działalności Komisji.

  [Szczegóły]