Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 2005

Data ogłoszenia: 2023-09-26

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2023-08-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-09-27

  z wyjątkiem:
  1) art. 3 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 26 września 2023 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.;
  2) art. 9, art. 27–30 i art. 37 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
  3) art. 1 pkt 9 i 20 oraz art. 37 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2024 r.;
  4) art. 4 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 10 oraz art. 10 pkt 1 i pkt 2 w zakresie art. 29a ust. 2 i 3, pkt 3–9, pkt 10 lit. a i pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;
  5) art. 12 pkt 1–3 oraz 5–13, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;
  6) art. 4 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 11 oraz art. 10 pkt 2 w zakresie art. 29a ust. 1 i pkt 10 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień