Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 2048

Data ogłoszenia: 2023-09-28

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

 • Data aktu prawnego: 2010-06-25
 • Data wejścia w życie aktu: 2010-10-16
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 22
 • Dz.U. 2011 r. Nr 20 poz. 105 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 44 poz. 233 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie
 • Dz.U. 2011 r. Nr 88 poz. 501 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
 • Dz.U. 2011 r. Nr 88 poz. 502 -  Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 812 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
 • Dz.U. 2020 r. poz. 929 -  Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Dz.U. 2011 r. Nr 156 poz. 933 -  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1107 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1126 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1130 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1172 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1298 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1308 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1348 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych
 • Dz.U. 2011 r. Nr 243 poz. 1449 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 225 poz. 1469 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1899 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2135 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2145 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2171 -  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
 • Brak niezrealizowanych upoważnień