Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

 • Data aktu prawnego: 2001-06-08
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-01-01

  z wyjątkiem art. 62 ust. 1, który wszedł w życie z dniem 2 sierpnia 2001 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

  Brak aktów wykonawczych

  Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 4 ust.4

  Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Psychologów, określi, w drodze rozporządzenia, standardy stosowania psychoterapii przez psychologów wobec osób z chorobami i problemami zdrowotnymi określonymi w obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ogłaszanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

  [Szczegóły]