Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1080

Data ogłoszenia: 2001-09-18

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

 • Data aktu prawnego: 2001-07-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-10-19
 • Data uchylenia: 2015-09-11
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2009 r. Nr 219 poz. 1707 - (art. 4) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 240 poz. 2407 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 października 2004 r. ozmianie ustawy oTrójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2002 r. Nr 240 poz. 2056 - (art. 1) Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno0-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
 • Dz.U. 2002 r. Nr 10 poz. 89 - (art. 1) Ustawa z dnia 17 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych iwojewódzkich komisjach dialogu społecznego
 • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1800 - (art. 39) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz ozakresie działania ministrów, ustawy odziałach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 2001 r. Nr 154 poz. 1793 - (art. 5) Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. ozmianie ustawy ogospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy oochronie roszczeń pracowniczych wrazie niewypłacalności pracodawcy, ustawy ozatrudnieniu iprzeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy ozakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych iwojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy oułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół
  Liczba aktów wykonawczych: 1
 • Dz.U. 2002 r. Nr 17 poz. 157 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. wsprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień