Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

 • Data aktu prawnego: 2001-07-27
 • Data wejścia w życie aktu: 2002-05-10

  z tym że art. 42, w zakresie, w jakim dotyczy utworzenia środka specjalnego w celu wsparcia inwestycji i utrzymania placówek zagranicznych, oraz art. 43 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 16
 • Dz.U. 2017 r. poz. 2038 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1962 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1175 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 • Dz.U. 2016 r. poz. 531 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 • Dz.U. 2016 r. poz. 331 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1837 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej
 • Dz.U. 2014 r. poz. 447 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
 • Dz.U. 2009 r. Nr 40 poz. 324 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 239 poz. 2048 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wsprawie dodatku zagranicznego iświadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe wplacówce zagranicznej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 151 poz. 1252 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego 0członkowi służby zagranicznej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 136 poz. 1150 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej
 • Dz.U. 2002 r. Nr 136 poz. 1149 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. wsprawie zakresu egzaminu kon0sularnego oraz sposobu jego przeprowadzania
 • Dz.U. 2002 r. Nr 121 poz. 1042 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
 • Dz.U. 2002 r. Nr 121 poz. 1041 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad itrybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 • Dz.U. 2002 r. Nr 50 poz. 457 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających wnich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej
 • M.P. 2002 r. Nr 35 poz. 551 -  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 97 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu, formy i ceremoniału nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień