Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2023 r. poz. 2760

Data ogłoszenia: 2023-12-22

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła

 • Data aktu prawnego: 2023-12-07
 • Data wejścia w życie aktu: 2023-12-31
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (art. 3 pkt 24 i art. 9)
  • Dz.U. 2020 r. poz. 568 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art. 3 pkt 24 i art. 11)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 202 Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 13)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2243 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (art. 2 i art. 3 pkt 24)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2647 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 pkt 24 i art. 6)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2687 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (art. 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 156 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (art. 14 pkt 3)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 759 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (art. 12)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 901 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 8)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1393 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (art. 10)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1429 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (art. 14)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1550 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 14 pkt 1)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1704 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (art. 1 i art. 3 pkt 24)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1772 Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (art. 4)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2383 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 7)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2505 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 5 i art. 14 pkt 2)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień