Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2024 r. poz. 123

Data ogłoszenia: 2024-02-01

Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

 • Data aktu prawnego: 2024-01-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2024-02-01

  z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem art. 1 i art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2018 r. poz. 2245 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (art. 38)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 2170 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (art. 39)
  • Dz.U. 2022 r. poz. 2267 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 34)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 21 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (art. 35)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 343 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (art. 32)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 759 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (art. 40)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 904 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (art. 37)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1400 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (art. 36)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1672 Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (art. 41)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 2692 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (art. 33)

Hasła:

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień