Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2024 r. poz. 324

Data ogłoszenia: 2024-03-07

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Data aktu prawnego: 2006-12-06
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-12-26

  z wyjątkiem art. 38, 39 i 44–50, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 330
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2189 -  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2023 r. poz. 1419 -  Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1389 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2023 r. poz. 1332 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 listopada 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2023–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 1280 -  Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rządowego programu rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego pod nazwą „Mieszkanie, praca, społeczność” na lata 2024–2030
 • M.P. 2023 r. poz. 1214 -  Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”
 • M.P. 2023 r. poz. 1143 -  Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku”
 • M.P. 2023 r. poz. 1131 -  Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030”
 • M.P. 2023 r. poz. 1119 -  Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2023–2027 z perspektywą do roku 2030”
 • M.P. 2023 r. poz. 1052 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
 • M.P. 2023 r. poz. 1051 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • M.P. 2023 r. poz. 1024 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1021 -  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach inwestycji A2.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1020 -  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2023 r. poz. 1012 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 września 2023 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg URBACT IV
 • M.P. 2023 r. poz. 1010 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020
 • M.P. 2023 r. poz. 967 -  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony
 • Dz.U. 2023 r. poz. 820 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • M.P. 2023 r. poz. 725 -  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”
 • M.P. 2023 r. poz. 714 -  Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
 • Brak niezrealizowanych upoważnień