Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2024 r. poz. 390

Data ogłoszenia: 2024-03-15

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze

 • Data aktu prawnego: 2016-01-28
 • Data wejścia w życie aktu: 2016-03-04
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

  Liczba aktów wykonawczych: 45
 • Dz.U. 2024 r. poz. 661 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów
 • Dz.U. 2024 r. poz. 331 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
 • M.P. 2024 r. poz. 240 -  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 marca 2024 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
 • Dz.U. 2024 r. poz. 134 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych
 • M.P. 2024 r. poz. 16 -  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
 • Dz.U. 2023 r. poz. 2435 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1656 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1209 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1115 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
 • Dz.U. 2023 r. poz. 713 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2583 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2546 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie w Łodzi
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1192 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów
 • Dz.U. 2021 r. poz. 277 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2378 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1630 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2020 r. w sprawie utworzenia Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1763 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1476 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Dz.U. 2019 r. poz. 509 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
 • Dz.U. 2019 r. poz. 245 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Brak niezrealizowanych upoważnień