Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2024 r. poz. 863

Data ogłoszenia: 2024-06-12

Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2024-05-09
 • Data wejścia w życie aktu: 2024-11-01

  z wyjątkiem art. 8, który wszedł w życie z dniem 13 czerwca 2024 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2023 r. poz. 615 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 6)
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1550 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 226 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 296 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (art. 7)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 475 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 5)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 497 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 1)
  • Dz.U. 2024 r. poz. 776 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 4)

  Brak aktów wykonawczych

  Brak niezrealizowanych upoważnień