Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2022 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

 • Data aktu prawnego: 1996-08-08
 • Data wejścia w życie aktu: 1997-01-01

  z wyjątkiem art. 33 ust. 1 pkt 1, który wszedł w życie z dniem 14 września 1996 r., art. 32, art. 33 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 i 3, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 1997 r., oraz art. 1–25, art. 34–38 i art. 39 ust. 5, które weszły w życie z dniem 1 października 1996 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 628
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2484 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2408 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2384 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznych Inwestycji Zagranicznych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2383 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2266 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania reformy publicznej radiofonii
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2265 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2195 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939–1945
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2125 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2120 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2119 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2102 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2016 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1946 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1818 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie Rady Legislacyjnej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1790 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1772 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1714 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1563 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1503 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1486 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 1
 • art. 10b ust.4

  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób tworzenia takich znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze zapewnienie jednolitości i spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu nienaruszalności wzorów symboli Rzeczypospolitej Polskiej

   

   

   

   

   

  [Szczegóły]