Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym.

 • Data aktu prawnego: 2003-05-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-01-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1997 r. Nr 139 poz. 934 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. (art. 31)
  • Dz.U. 2001 r. Nr 110 poz. 1189 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (art. 32)
  • Dz.U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 33)
  Liczba aktów wykonawczych: 7
 • Dz.U. 2020 r. poz. 2041 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru emerytalnego
 • Dz.U. 2019 r. poz. 334 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1363 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • Dz.U. 2014 r. poz. 153 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura
 • Dz.U. 2012 r. poz. 978 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 112 poz. 655 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych
 • M.P. 2003 r. Nr 59 poz. 931 -  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 134 z dnia 24 grudnia 2003 r. wsprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Ubezpieczonych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień