Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

 • Data aktu prawnego: 2004-04-20
 • Data wejścia w życie aktu: 2004-06-01

  z wyjątkiem art. 8 ust. 2 pkt 6, 7 i 8, art. 18 ust. 6, art. 25 ust. 4 i art. 43 ust. 2 pkt 2, 3 i 4, które weszły w życie z dniem 1 września 2004 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 14
 • Dz.U. 2013 r. poz. 261 -  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • M.P. 2013 r. poz. 995 -  OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 listopada 2013 r.w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2014
 • M.P. 2022 r. poz. 1005 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2023
 • M.P. 2019 r. poz. 1052 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu emerytalnego w roku 2020
 • M.P. 2021 r. poz. 1057 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2022
 • M.P. 2020 r. poz. 1058 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2021
 • M.P. 2018 r. poz. 1093 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2019
 • M.P. 2014 r. poz. 1123 -  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2015
 • Dz.U. 2004 r. Nr 123 poz. 1297 -  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. wsprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 123 poz. 1298 -  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. wsprawie prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych
 • M.P. 2023 r. poz. 1350 -  Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2024
 • Dz.U. 2004 r. Nr 153 poz. 1611 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1989 -  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2694 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego programu emerytalnego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień