Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

 • Data aktu prawnego: 2006-07-13
 • Data wejścia w życie aktu: 2006-08-28

  z wyjątkiem art. 16 w zakresie dotyczącym obywateli polskich przebywających za granicą, który wszedł w życie z dniem 29 czerwca 2009 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2010 r. Nr 25 poz. 126 -  Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
 • Dz.U. 2010 r. Nr 26 poz. 131 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji
 • Dz.U. 2010 r. Nr 138 poz. 927 -  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Dz.U. 2009 r. Nr 119 poz. 995 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu lub członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach Służbowych za granicę
 • Dz.U. 2010 r. Nr 152 poz. 1026 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych
 • Dz.U. 2019 r. poz. 1484 -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień