Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2006 r. Nr 217 poz. 1588

Data ogłoszenia: 2006-11-29

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Data aktu prawnego: 2006-11-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2007-01-01

  z wyjątkiem:
      1)    art. 18, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
      2)    art. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
      3)    art. 1 pkt 15 lit. i-k, pkt 28 lit. a oraz pkt 37 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:

Hasła:

 • Dz.U. 2008 r. Nr 209 poz. 1316 - (art. 7) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
  Liczba aktów wykonawczych: 11
 • M.P. 2023 r. poz. 1337 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2024
 • M.P. 2022 r. poz. 1217 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2023
 • M.P. 2021 r. poz. 1160 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2022
 • M.P. 2020 r. poz. 1130 -  Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2021
 • M.P. 2019 r. poz. 1173 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2020
 • M.P. 2018 r. poz. 1239 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2019
 • M.P. 2017 r. poz. 1188 -  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1597 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 • Dz.U. 2013 r. poz. 1288 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 • M.P. 2013 r. poz. 992 -  OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
 • Dz.U. 2011 r. Nr 251 poz. 1504 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień