Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Data aktu prawnego: 2000-11-16
 • Data wejścia w życie aktu: 2001-06-23

  z wyjątkiem:
  1) art. 3–6, art. 13 oraz art. 15, które weszły w życie z dniem 6 stycznia 2001 r.;
  2) (uchylony)
  3) art. 45 pkt 3 lit. b w zakresie dotyczącym art. 106 ust. 4 i 5, który wszedł w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 10
 • Dz.U. 2017 r. poz. 814 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
 • Dz.U. 2017 r. poz. 405 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • Dz.U. 2013 r. poz. 573 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych
 • Dz.U. 2010 r. Nr 258 poz. 1755 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania
 • Dz.U. 2010 r. Nr 233 poz. 1526 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
 • Dz.U. 2009 r. Nr 176 poz. 1364 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw równoważnych
 • Dz.U. 2003 r. Nr 41 poz. 349 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy wjednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • Dz.U. 2001 r. Nr 131 poz. 1470 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • Dz.U. 2001 r. Nr 113 poz. 1210 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. wsprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
 • Dz.U. 2001 r. Nr 78 poz. 835 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
 • Brak niezrealizowanych upoważnień