Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

 • Data aktu prawnego: 2010-04-30
 • Data wejścia w życie aktu: 2010-10-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
  Liczba aktów wykonawczych: 68
 • M.P. 2018 r. poz. 478 -  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2018 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
 • M.P. 2018 r. poz. 462 -  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
 • Dz.U. 2018 r. poz. 436 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć
 • M.P. 2018 r. poz. 345 -  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”
 • M.P. 2018 r. poz. 295 -  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „DIALOG”
 • Dz.U. 2018 r. poz. 263 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę
 • Dz.U. 2018 r. poz. 166 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę
 • M.P. 2018 r. poz. 131 -  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II”
 • M.P. 2018 r. poz. 120 -  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
 • M.P. 2018 r. poz. 46 -  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”
 • M.P. 2018 r. poz. 27 -  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT – EIT InnoEnergy, EIT Food”
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1772 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów
 • Dz.U. 2017 r. poz. 1735 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
 • Dz.U. 2017 r. poz. 873 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”
 • Dz.U. 2017 r. poz. 804 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce
 • Dz.U. 2017 r. poz. 543 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 2154 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1801 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1662 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę
 • Dz.U. 2016 r. poz. 1514 -  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę
 • Brak niezrealizowanych upoważnień