Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2006 r. Nr 104 poz. 711

Data ogłoszenia: 2006-06-23

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Hasła:

 • Dz.U. 2008 r. Nr 218 poz. 1389 - (art. 1) Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2008 r. Nr 122 poz. 797 - Dz.U. 2008 r. Nr 122 poz. 797
 • Dz.U. 2007 r. Nr 7 poz. 49 - (art. 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 218 poz. 1592 - (art. 54) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • Dz.U. 2008 r. Nr 86 poz. 526 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu informacji o działalności Komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych, podlegających podaniu do publicznej wiadomości
 • M.P. 2007 r. Nr 11 poz. 110 -  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2006 r. Nr 137 poz. 982 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, mianowanie na funkcjonariusza albo zatrudnienie w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego
 • Dz.U. 2006 r. Nr 135 poz. 954 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu składania oświadczeń weryfikacyjnych w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych oraz sposobu ich ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania
 • Dz.U. 2006 r. Nr 135 poz. 953 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu działania Komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych
 • Brak niezrealizowanych upoważnień