Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż
Dz.U. 2005 r. Nr 86 poz. 732

Data ogłoszenia: 2005-05-17

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

 • Data aktu prawnego: 2005-04-22
 • Data wejścia w życie aktu: 2005-06-01

  z wyjątkiem:
  1) art. 27 pkt 28, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 2004 r.;
  2) art. 27 pkt 23, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocà od dnia 1 stycznia 2005 r.;
  3) art. 7—18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1, pkt 2 lit. a, b,c, d, e, f, g, i, j, pkt 3—9, 10, 11, 13, 17, 18, 25, 26,29, 30 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.;
  4) art. 26 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

 • Data uchylenia: 2008-12-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Dz.U. 2005 r. Nr 164 poz. 1366 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień