Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Data aktu prawnego: 1989-05-17
 • Data wejścia w życie aktu: 1989-05-23
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 1933 r. Nr 22 poz. 162 Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. (art. 74 ust. 1)
  • Dz.U. 1948 r. Nr 55 poz. 434 Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. (art. 74 ust. 2)
  • Dz.U. 1950 r. Nr 9 poz. 87 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. (art. 60)
  • Dz.U. 1951 r. Nr 4 poz. 28 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. (art. 74 ust. 3)
  • Dz.U. 1962 r. Nr 20 poz. 89 Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach. (art. 74 ust. 5)
  • Dz.U. 1969 r. Nr 13 poz. 94 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny. (art. 74 ust. 8)
  • Dz.U. 1969 r. Nr 13 poz. 96 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego. (art. 74 ust. 9)
  • Dz.U. 1972 r. Nr 47 poz. 298 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art. 74 ust. 4)
  • Dz.U. 1985 r. Nr 42 poz. 201 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym. (art. 74 ust. 10)
  • Dz.U. 1985 r. Nr 42 poz. 202 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych. (art. 74 ust. 6)
  • Dz.U. 1986 r. Nr 36 poz. 180 Ustawa z dnia 26 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 74 ust. 12)
  • Dz.U. 1988 r. Nr 30 poz. 207 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 74 ust. 7)
  • Dz.U. 1989 r. Nr 14 poz. 74 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. (art. 74 ust. 11)
Liczba aktów wykonawczych: 79
 • Dz.U. 2023 r. poz. 299 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Pilskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1950 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Wrocławskiej
 • Dz.U. 2022 r. poz. 1067 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki
 • Dz.U. 2022 r. poz. 802 -  Rozporządzenie Ministra–Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 693 -  Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
 • Dz.U. 2022 r. poz. 555 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Wydawnictwo „Jedność”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 429 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej”
 • Dz.U. 2022 r. poz. 238 -  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu św. Jana Pawła II w Katowicach
 • Dz.U. 2021 r. poz. 2279 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą „Wspólnota Kontemplacyjna Słudzy Ducha Pocieszyciela”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1492 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą „Loyola – Dzieła Jezuickie”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1113 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1027 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu „Dom Przymierza – Służba Ewangelii, Odnowy Życia i Jedności Chrześcijan i Żydów”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 921 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej „Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Gliwickiej”
 • Dz.U. 2021 r. poz. 613 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Terapeutycznemu SOTer
 • Dz.U. 2021 r. poz. 113 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych
 • M.P. 2021 r. poz. 113 -  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz jego dwóch sekcji: św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Boboli „Bobolanum” na Akademia Katolicka w Warszawie oraz jej dwie sekcje: Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum
 • Dz.U. 2021 r. poz. 109 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu – Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1802 -  Rozporządzenie Ministra‒Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego
 • Dz.U. 2020 r. poz. 1195 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny”
 • Dz.U. 2020 r. poz. 867 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Ducha Świętego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień