Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

 • Data aktu prawnego: 2011-01-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-08-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 576
 • Dz.U. 2024 r. poz. 607 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 605 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 603 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 590 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2024 r. poz. 543 -  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
 • Dz.U. 2024 r. poz. 542 -  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
 • Dz.U. 2024 r. poz. 498 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 489 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych
 • Dz.U. 2024 r. poz. 344 -  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Dz.U. 2024 r. poz. 314 -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • M.P. 2024 r. poz. 300 -  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Stanisława Rusieckiego
 • M.P. 2024 r. poz. 269 -  Uchwała nr 182/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • M.P. 2024 r. poz. 262 -  Uchwała nr 173/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 260 -  Uchwała nr 181/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 259 -  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Rajmunda Tadeusza Millera
 • M.P. 2024 r. poz. 221 -  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o łącznych liczbach wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania położonych na obszarze poszczególnych okręgów wyborczych
 • M.P. 2024 r. poz. 220 -  Uchwała nr 102/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • M.P. 2024 r. poz. 218 -  Uchwała nr 109/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach III
 • M.P. 2024 r. poz. 212 -  Uchwała nr 103/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla gminnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata
 • M.P. 2024 r. poz. 207 -  Uchwała nr 100/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień