Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2023 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

 • Data aktu prawnego: 2011-01-05
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-08-01
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 472
 • Dz.U. 2023 r. poz. 642 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gubin w województwie lubuskim
 • Dz.U. 2023 r. poz. 513 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałów w województwie świętokrzyskim
 • M.P. 2023 r. poz. 396 -  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 18 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach
 • M.P. 2023 r. poz. 367 -  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Tadeusza Zagórskiego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 345 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina w województwie wielkopolskim
 • M.P. 2023 r. poz. 320 -  Uchwała nr 17/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze i podziału gmin na stałe obwody głosowania
 • M.P. 2023 r. poz. 317 -  Uchwała nr 16/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych
 • M.P. 2023 r. poz. 312 -  Uchwała nr 15/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
 • M.P. 2023 r. poz. 311 -  Uchwała nr 14/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Dz.U. 2023 r. poz. 135 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 134 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 133 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 132 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz.U. 2023 r. poz. 131 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Dz.U. 2023 r. poz. 109 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dąbie w województwie lubuskim
 • M.P. 2023 r. poz. 91 -  Uchwała nr 3/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
 • M.P. 2023 r. poz. 90 -  Uchwała nr 1/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku II
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2580 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Mosina w województwie wielkopolskim
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2276 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Będzino w województwie zachodniopomorskim
 • Dz.U. 2022 r. poz. 2269 -  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim
 • Liczba niezrealizowanych upoważnień: 3
 • art. 142 §7 pkt 1

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania finansowego, wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego, sposób przekazania, w tym również w formie elektronicznej, organom wyborczym tego sprawozdania oraz dokumentów do niego załączonych, w szczególności:

  1) zakres danych zawartych w sprawozdaniu

  – mając na względzie ich przejrzystość i czytelność

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 142 §7 pkt 2

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania finansowego, wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego, sposób przekazania, w tym również w formie elektronicznej, organom wyborczym tego sprawozdania oraz

  2) sposób prezentacji danych zawartych w sprawozdaniu

  – mając na względzie ich przejrzystość i czytelność

   

   

   

  [Szczegóły]
 • art. 142 §7 pkt 3

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania finansowego, wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego, sposób przekazania, w tym również w formie elektronicznej, organom wyborczym tego sprawozdania oraz

  3) sposób sporządzania sprawozdania, w tym wykazów, o których mowa w tym sprawozdaniu

  – mając na względzie ich przejrzystość i czytelność

   

   

   

   

  [Szczegóły]