Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audyty (EMAS)

 • Data aktu prawnego: 2011-07-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-09-29
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 11)
  • Dz.U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 12)
  • Dz.U. 2009 r. Nr 79 poz. 666 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (art. 13)
  Liczba aktów wykonawczych: 2
 • Dz.U. 2012 r. poz. 341 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
 • Dz.U. 2012 r. poz. 166 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS
 • Brak niezrealizowanych upoważnień