Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

 • Data aktu prawnego: 2009-04-02
 • Data wejścia w życie aktu: 2012-08-15

  z wyjątkiem rozdziału 5 i art. 65, które weszły w życie z dniem 15 maja 2012 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  • Dz.U. 2002 r. Nr 215 poz. 1823 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ofunkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (art. 64)
  • Dz.U. 2006 r. Nr 139 poz. 993 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (art. 63)
  Liczba aktów wykonawczych: 5
 • Dz.U. 2012 r. poz. 928 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 927 -  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 925 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
 • Dz.U. 2012 r. poz. 916 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku
 • Dz.U. 2012 r. poz. 501 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku
 • Brak niezrealizowanych upoważnień