Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

 • Data aktu prawnego: 2011-04-15
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-08-11

  z wyjątkiem:
  1) art. 15–22, art. 23 ust. 1 i 2, art. 24, art. 25, art. 35 ust. 2, art. 36, art. 37, art. 39 pkt 1 i 4–7, art. 40 oraz art. 41 w zakresie wpływów z kar pieniężnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;
  2) art. 38 oraz art. 39 pkt 2 i 3, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2012 r.;
  3) art. 12, art. 14, art. 23 ust. 3–6, art. 26, art. 27, art. 35 ust. 1 oraz art. 41 w zakresie wpływów z opłat zastępczych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 • Data uchylenia: 2016-10-01

  (uchylona z dniem 1 października 2016 r., stosownie do U. (art. 59) - Dz. U. 2016 r. poz. 831)

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
  Liczba aktów wykonawczych: 6
 • Dz.U. 2012 r. poz. 962 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1039 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej)
 • Dz.U. 2012 r. poz. 1227 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • M.P. 2013 r. poz. 15 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
 • M.P. 2013 r. poz. 673 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności informacje dotyczące realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za 2011 r., wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji
 • M.P. 2013 r. poz. 988 -  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert
 • Brak niezrealizowanych upoważnień