Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie

 • Data aktu prawnego: 2004-02-19
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 13
 • Dz.U. 2013 r. poz. 806 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22–32 Morza Bałtyckiego
 • Dz.U. 2011 r. Nr 282 poz. 1653 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej
 • Dz.U. 2008 r. Nr 43 poz. 260 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 95 poz. 630 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wzoru specjalnego zezwolenia połowowego
 • Dz.U. 2007 r. Nr 95 poz. 629 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wzoru licencji połowowej
 • Dz.U. 2005 r. Nr 76 poz. 671 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie
 • Dz.U. 2004 r. Nr 223 poz. 2267 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2004 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 175 poz. 1824 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa
 • Dz.U. 2004 r. Nr 164 poz. 1725 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych
 • Dz.U. 2004 r. Nr 125 poz. 1314 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego
 • Dz.U. 2004 r. Nr 108 poz. 1151 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1009 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. wsprawie wzoru dziennika połowowego oraz gatunków organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w dzienniku połowowym
 • Dz.U. 2004 r. Nr 84 poz. 790 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru miesięcznego raportu połowowego
 • Brak niezrealizowanych upoważnień