Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

 • Data aktu prawnego: 1964-04-23
 • Data wejścia w życie aktu: 1965-01-01

  z wyjątkiem art. 160–167, 178, 213–219 oraz art. 1058–1088, które weszły w życie z dniem 18 maja 1964 r.

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
Liczba aktów wykonawczych: 33
 • M.P. 2021 r. poz. 1097 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
 • M.P. 2021 r. poz. 1096 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
 • M.P. 2021 r. poz. 953 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
 • M.P. 2021 r. poz. 952 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
 • M.P. 2020 r. poz. 627 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
 • M.P. 2020 r. poz. 626 -  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
 • Dz.U. 2015 r. poz. 1537 -  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1858 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
 • Dz.U. 2008 r. Nr 220 poz. 1434 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
 • Dz.U. 1990 r. Nr 89 poz. 519 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.
 • Dz.U. 1966 r. Nr 43 poz. 257 -  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.
 • Dz.U. 1966 r. Nr 22 poz. 141 -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych.
 • Dz.U. 1965 r. Nr 7 poz. 38 -  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych.
 • Brak niezrealizowanych upoważnień