Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa

Hasła:

 • Dz.U. 2011 r. Nr 191 poz. 1133 - (art. 15) Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach
 • Dz.U. 2011 r. Nr 131 poz. 764 - (art. 7) Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2010 r. Nr 239 poz. 1593 - (art. 1) Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2010 r. Nr 96 poz. 620 - (art. 25) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
 • Dz.U. 2010 r. Nr 81 poz. 531 - (art. 1) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2009 r. Nr 95 poz. 790 - (art. 2) Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach
 • Dz.U. 2009 r. Nr 31 poz. 206 - (art. 74) Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Dz.U. 2009 r. Nr 6 poz. 33 - (art. 12) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2008 r. Nr 234 poz. 1570 - (art. 60) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Dz.U. 2008 r. Nr 227 poz. 1505 - (art. 178) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Dz.U. 2008 r. Nr 216 poz. 1367 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2008 r. Nr 180 poz. 1112 - (art. 11) Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób
 • Dz.U. 2008 r. Nr 70 poz. 416 - (art. 6) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2007 r. Nr 165 poz. 1170 - (art. 41) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym
 • Dz.U. 2007 r. Nr 120 poz. 818 - (art. 1) Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Brak aktów wykonawczych

Brak niezrealizowanych upoważnień