Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. Krajowej Radzie Sądownictwa

 • Data aktu prawnego: 2011-05-12
 • Data wejścia w życie aktu: 2011-07-18
 • Rodzaj aktu prawnego: ustawa
 • Akt prawny jest nowelizacją dla aktów prawnych:
 • Nowelizacje
  • Dz.U. 2023 r. poz. 1615 - (art. 8) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2021 r. poz. 269
  • Dz.U. 2020 r. poz. 1086 - (art. 54) Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dz.U. 2020 r. poz. 190 - (art. 5) Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2019 r. poz. 914 - (art. 1) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • Dz.U. 2019 r. poz. 730 - (art. 112) Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dz.U. 2019 r. poz. 609 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt K 12/18
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2019 r. poz. 84
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1443 - (art. 5) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 1045 - (art. 4) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2018 r. poz. 848 - (art. 2) Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2018 r. poz. 389
  • Dz.U. 2018 r. poz. 3 - (art. 1) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1452 - (art. 9) Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1183 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 5/17
  • Dz.U. 2017 r. poz. 1139 - (art. 8) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 2261 - (art. 119) Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2016 r. poz. 976
  • Dz.U. 2016 r. poz. 749 - Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2016 r. poz. 178 - (art. 23) Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze
  • Dz.U. 2015 r. poz. 1224 - Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2015 r. poz. 694 - (art. 6) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2014 r. poz. 512 - (art. 4) Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. 2011 r. Nr 203 poz. 1192 - (art. 8) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2011 r. Nr 126 poz. 714
Liczba aktów wykonawczych: 9
 • M.P. 2024 r. poz. 165 -  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. nr 1131.4.2024 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
 • M.P. 2024 r. poz. 164 -  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. nr 1131.3.2024 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa
 • M.P. 2023 r. poz. 404 -  Uchwała nr 144/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
 • M.P. 2021 r. poz. 1127 -  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów
 • M.P. 2021 r. poz. 100 -  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członka Krajowej Rady Sądownictwa wybieranego spośród sędziów
 • M.P. 2019 r. poz. 192 -  Uchwała nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
 • M.P. 2018 r. poz. 840 -  Uchwała nr 265/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
 • M.P. 2018 r. poz. 9 -  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia oraz wzorów wykazu obywateli i wykazu sędziów popierających kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa
 • M.P. 2015 r. poz. 304 -  Uchwała nr 125/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
 • Brak niezrealizowanych upoważnień