Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Skorowidz przepisów prawnych 1918-2024 r.

Wyszukaj akt prawny:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

  Liczba aktów wykonawczych: 12
 • Dz.U. 2023 r. poz. 1298 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dz.U. 2021 r. poz. 1120 -  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dz.U. 2018 r. poz. 572 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dz.U. 2017 r. poz. 374 -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dz.U. 2015 r. poz. 2309 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dz.U. 2015 r. poz. 427 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dz.U. 2014 r. poz. 1422 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zakresu danych ewidencji dotyczącej wydobycia niektórych kopalin
 • M.P. 2014 r. poz. 881 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2014 r.
 • M.P. 2014 r. poz. 772 -  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie aktualnej nazwy notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • M.P. 2014 r. poz. 122 -  OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2–5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dz.U. 2012 r. poz. 407 -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • Dz.U. 2012 r. poz. 396 -  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także terytorialnego zasięgu ich działania
 • Brak niezrealizowanych upoważnień